Yapı Denetim Hizmet Bedeli Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yapı denetim hizmet bedeli; inşaatın bitirilme süresi, inşaat sınıfına ait yapı birim fiyatları ve inşaat alanı ile hesaplanan miktardır. Bu hizmet bedeli, yapı denetim firmasının denetim hizmeti karşılığında hat ettiği bedeldir. Basitçe ifade etmek gerekirse hizmet bedeli genel olarak inşaatın metrekaresi üzerinden hesaplanan denetleme ücretidir. Bu ücret ise denetim aşamalarına paralel olarak taksitler halinde ödenir.

  • İlk aşama olan ruhsat aşamasında %20 oranındaki ilk taksit ödenir.
  • İkinci aşama olan taşıyıcı sistem denetimi aşmasında %40 oranındaki ikinci taksit ödenir
  • Üçüncü aşama olan kaba yapı inşaatı denetiminde %20 oranındaki üçüncü taksit ödenir.
  • Son aşama olan tesisat denetimi aşamasında %15 oranında dördüncü taksit ödenir.
  • Kalan % 5’lik miktar ise beşinci ve son taksittir. Bu ise iş teslimi sırasında ödenir.

Bu ödeme periyotu yapı denetim fiyatları için kullanılan yaygın sistemdir. İnşaatın en önemli adımı ilk işi aşamadır ve ödemenin büyük kısmı da bu aşamalarda yapılır. Ancak bu ödeme periyotu her firmanın kendi çalışma usullerine göre farklılık gösterebilir.

Yapı Denetim Hizmet Bedeli

Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim firması tarafından denetlenecek olan yapının özelliklerine göre belirlenen denetleme fiyatıdır. Bu fiyat pek çok etkene göre farklılık gösterebilir.

Hizmet bedeli hesaplama araçları tarafından belirlenen hizmet bedelleri asgari olandır ve her şirket kendisi fiyat belirleyebilir. Şirket tarafından yapı incelenir ve yapıya özgü maliyet ile ödeme planları çıkarılır.

Hizmet bedelini etkileyen faktörler; metrekare, işin süresi, inşaat sınıfı gibi unsurlardır.

Yapı Denetim Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Yapı denetim fiyatlarını belirleyen temel etken denetlenecek olan yapının büyüklüğü yani arazinin metrekaresidir. İşte bu alan arttıkça fiyat da artış gösterecektir.

Fiyatı etkileyen ikinci faktör ise yapının türüdür. Mesela içerisinde çok farklı birçok yapı bulunduran kompleks yapılarda denetim süreci daha zor ve ayrıntılıdır. Bu yüzden denetim fiyatı da artış gösterecektir ve bu yüzden yapı sınıfları bulunmaktadır. Mesela 1/A inşaat sınıfında yüksekliği 3m’ye kadar olan yapılar bulunur. Bu yapılar genelde yardımcı binalardır ve denetim fiyatı daha uygundur. 2/A ve üzerindeki sınıflarda ise yapılar giderek büyümektedir. Bu yüzden de hizmet bedelleri daha yüksek olmaktadır.

Yapının yapılma süresi de yapı denetim fiyatını etkileyen diğer bir faktördür. İnşaatın bitiş süresine göre yapı denetim ücreti de değişkenlik gösterecektir. İnşaat ne kadar sürede bitiyorsa yapı denetim fiyatı o kadar az iken, inşaat uzun sürdükçe yapı denetim fiyatı da artış gösterecektir. Örnek vermek gerekirse 1 yıl sürecek olan inşaat, 1,5 yıl sürecek olan inşaattan yaklaşık 500 TL daha az yapı denetim ücreti ödeyecektir. Ancak fiyat belirlenmesinde sürenin etkisi azdır diyebiliriz.

Yapı denetim ücretinde ciddi değişiklikler yaratan binanın tipidir denilebilir. İki yapının metrekaresi aynı olsa dahi bina yüksekliği arttıkça yapı denetim fiyatları da ciddi artışlar gösterecektir.

Hizmet Bedeli Hesabı

Hizmet bedeli hesabını yapan pek çok site vardır ancak Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği üzerinden bu hesaplamaları güncel olarak ve parametrelere göre yapabilirsiniz.

İhalelerde teklif veren firmalar da bu yapı denetim hizmet bedelini hesaplayarak maliyete ekler ve ondan sonra fiyat teklifi sunarlar. Yani bu bedel yapının inşası sırasındaki maliyet kalemlerinden birisidir.